Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Piegādātājs / izpildītājs
'MISE.VK' SIA
Pasūtītājs
Valsts administrācijas skola
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi