Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
50000
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta

Informācija par pirkumu „EIS”

Pasūtītājs
Valsts administrācijas skola
Līguma izpildes vieta
4 (LATVIJA), LV-1050
Iepirkuma procedūra
2.pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi
Kontakti
linda.purina [at] vas.gov.lv