Kas ir iestādes koordinators?

Iestādes koordinators ir publiskas vai privātas iestādes darbinieks, kurš nodarbojas ar savas iestādes darbinieku koordinēšanu mācībām Valsts administrācijas skolā.
Iestādes koordinators centralizēti var pieteikt savus darbiniekus uz mācībām, izmantojot grupu komplektēšanas funkcionalitāti Mācību pārvaldības sistēmā.
Iestādes koordinatoram ir piešķirtas papildus tiesības sistēmā. Šis lietotājs sistēmu lieto arī kā jebkurš mācību dalībnieks, kurš mācībām var pieteikties gan no savas iestādes, gan privāti kā fiziska persona.

Lai iegūtu iestādes koordinatora tiesības:

  1. Ir jāaizpilda pieteikums par tiesību piešķiršanu un jānosūta elektroniski parakstītu uz pasts@vas.gov.lv 
  2. Trīs dienu laikā no pieteikuma saņemšanas lietotājam tiek piešķirtas iestādes koordinatora tiesības.
  3. Kad koordinators beidz pildīt savus pienākumus, tad ir jānosūta pieteikums par tiesību anulēšanu.

Mācību pārvaldības sistēma izstrādāta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”  un ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

ESF logo