Jaunumi Kursi
Plakāts

Valsts administrācijas skola publiskajā pārvaldē nodarbinātajiem 24.maijā organizē vebināru “Atbildīga rīcība publiskajā sektorā: no ētikas dilemmām līdz trauksmes celšanai”.

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt nodarbinātos ar dažādām situācijām, kurās nepieciešams rīkoties godprātīgi, kā arī iepazīstināt ar trauksmes cēlēja aizsardzības garantijām.

Vebināra saturs:

  • trauksmes celšanas mehānisms un ieskats cita veida ziņošanas iespējās;
  • kā publiskā sektora darbiniekiem pamanīt situācijas, par kurām nepieciešams ziņot, izvēloties kādu no esošajiem trauksmes celšanas ziņošanas kanāliem;
  • praktiski piemēri ar ētikas dilemmām;
  • u.c.

Vebinārā aicināti piedalīties kontaktpersonas/ atbildīgie darbinieki trauksmes celšanas jautājumos, atbildīgie darbinieki par ētikas jautājumiem un ētikas komisijas locekļi, visu līmeņu vadītāji, kā arī, ikviens interesents no valsts vai pašvaldības iestādes.

Saziņai par vebināru: 

Sanita Medne

Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstības Projekta mācību koordinatore
sanita.medne [at] vas.gov.lv

Pasākums tiek īstenots ES Atveseļošanas fonda projekta Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība” ietvaros.

 

Projekta logo