Franču valoda

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju, Starptautisko Frankofonijas organizāciju un Francijas institūtu Latvijā izsludina pieteikšanos franču valodas kursiem A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B2.1 un C1.2 līmeņiem (bez un ar priekšzināšanām) 2024. g. rudens semestrim.

Mērķa grupa: Latvijas valsts budžeta iestādēs nodarbinātie, kuru pienākumi saistīti ar starptautiskiem jautājumiem, iestādes pārstāvniecību starptautiskās sanāksmēs, sarunu vešanu u.tml.

Mācību norise: mācības sāksies š.g. 26./27. augustā, paredzamais noslēgums š.g. 11./20.novembrī. Mācību ilgums: 25 nodarbības, 2 reizes nedēļā pa 2 stundām, kopā 50 stundas. Mācību norises vieta: tiešsaistē, Zoom platformā.

A1.1 iesācēju līmenī kursu cena valsts pārvaldē nodarbinātājiem - 290.00 EUR par 50 stundām (3 mēneši), ja par darbinieku maksā viņa iestāde, + PVN 21%, ja dalībnieks maksā kā privātpersona. Maksājums tiek dalīts 2 daļās.

A1.2 līmenī ierobežotam skaitam dalībnieku mācības būs pieejamas bez maksas. Kandidatūras tiks izvērtētas, ņemot vērā atbilstību mērķa grupai un pieejamo bezmaksas vietu skaitu. Pēc pieteikšanās noslēguma kandidāti tiks informēti, vai viņiem apstiprināta bezmaksas dalība - ja nē, tad tiks piedāvāta iespēja mācīties par norādīto mācību maksu 290.00 EUR par 50 stundām, ja par darbinieku maksā viņa iestāde, + PVN 21%, ja dalībnieks maksā kā privātpersona. Maksājums tiek dalīts 2 daļās.

A2.1 – C1.2 līmeņiem mācības ir nodrošinātas Valsts frankofonās iniciatīvas 2023.-2026. gadam ietvaros un ir bezmaksas (bezmaksas tikai tiem kandidātiem, kas atbilst mērķa grupas nosacījumiem).

Pieteikšanās

A1.1 iesācēju (bez priekšzināšanām) un A1.2 (ar nelielām priekšzināšanām) līmenim: līdz š.g. 16. augustam jāaizpilda pieteikuma anketa saitē: https://forms.gle/rYVMq5tSRsTbJPJC6

A2.1– C1.2 līmeņiem:  līdz š.g. 16. augustam, jāaizpilda pieteikuma anketa franču valodā saitē: https://forms.gle/m776Tv5bSRv9N2ej8

Logo

 Franču valodas apmācības tiek organizētas Valsts administrācijas skolā un/vai tiešsaistē, sadarbībā ar Valsts kanceleju, Starptautisko Frankofonijas organizāciju un Francijas Institūtu Latvijā Sadarbības memoranda par valsts frankofono iniciatīvu 2023. -2026. gadam ietvaros. Mācības A2.1 - C1.2 līmeņos un daļēji A1.2 līmenī tiek finansētas no Starptautiskās Frankofonijas organizācijas un no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem ar Valsts kancelejas atbalstu projekta Nr. CAFP/MK/001 “Valsts frankofonā iniciatīva” ietvaros.