Jaunumi
sarkani un balti papīra kuģīši
Līdzfinansē Eiropas Savienība logo

Valsts administrācijas skola (VAS) sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru (BAC) aicina pieteikties mācību vadīšanai ekspertus bērnu tiesību aizsardzības un bērnu atbalsta jomā.

BAC ir uzsācis īstenot jaunu Eiropas Sociālā fonda Plus projektu “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana”, kura ietvaros no 2024. gada līdz 2029. gadam tiks nodrošinātas mācības speciālistiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā un bērna atbalstam.

Mācību īstenošanai izstrādātas jaunas mācību programmas un metodikas:

 1. Sākotnējās profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā:

Mērķgrupa – notāri, BAC un pašvaldību administratīvo komisiju amatpersonas (40 a/h);

 • tiesneši, prokurori, advokāti (40 a/h);
 • Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki (40 a/h).
 1. Kārtējās profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā:

Mērķgrupa – tiesneši, prokurori, advokāti, notāri, BAC un pašvaldību administratīvo komisiju amatpersonas (24 a/h);

 • Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki (24 a/h);
 • bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietnieki un locekļi (24 a/h).
 1. Profesionālā kompetences pilnveides programma vadības jautājumos bērnu tiesību aizsardzības jomā:

Mērķgrupa – ārpusģimenes aprūpes iestāžu (valsts un pašvaldību bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu) vadītāji;

 • bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāju vietnieki, bāriņtiesas struktūrvienību vadītāji;
 • BAC vadītājs, tā vietnieki un struktūrvienību vadītāji;
 • ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru vadītāji, to vietnieki un struktūrvienību vadītāji.
 1. Bērna atbalsta speciālista profesionālās kompetences pilnveides programma bērna atbalsta speciālistiem.

      Mērķgrupa – bērna atbalsta speciālisti.

Ar mācību programmu paraugiem un to mācību metodikām var iepazīties BAC tīmekļa vietnes sadaļā “Speciālistiem” vai zemāk norādītajās saitēs:

Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar VAS kontaktpersonu:

Kristīne Šiļūna

Mācību eksperte
kristine.siluna [at] vas.gov.lv