Kursi
Spēļu kauliņi

Valsts administrācijas skola, balstoties uz savu ilgstošo pieredzi, piedāvā personalizētas mācības atbilstoši jūsu iestādes specifikai un darbinieku profesionālo kompetenču pilnveides vajadzībām.

Jums ir nepieciešamas mācības darbinieku profesionālai attīstībai. Mēs izvērtējam un piedāvājam mācības pielāgotas atbilstoši Jūsu iestādes vajadzībām. Mēs sniedzam arī konsultācijas mācību plāna izveidei. Organizējam mācības vairāk kā 50 dažādās tēmās tiešsaistē un klātienē mūsu vai Jūsu telpās.

Aicinām pieteikties un plānot savai iestādei mācības!

Organizāciju situāciju simulācija/ Power of Leadreship

Mūsdienās arvien pieaugošu popularitāti gūst vadītāju prasmju mācības ar spēļošanas (gamification) elementiem. Tās efektīvā veidā sniedz izpratni par veiksmīgu organizācijas darbību, vadības līmeņu lomām, darbinieku iesaistes nozīmi, kā arī veicina  izpratni par savu individuālo līderības stilu un tā ietekmi uz komandas darbu. Ja situāciju simulācijas tiek izspēlētas vienā organizācijā, tās sniedz redzējumu arī par organizācijas kultūru un jomām, pie kurām vadītājiem būtu primāri jāstrādā, lai nodrošinātu organizācijas veiksmīgāku virzību uz mērķu īstenošanu.

Izaugsmes treniņš/koučings. Vadītāju un darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanai

Ar koučinga palīdzību var attīstīt darbinieku/vadītāju potenciālu un atklāt iekšējos resursus darba jautājumu veiksmīgai risināšanai un personīgās izaugsmes un apzinātības līmeņa celšanai. Uzlabot psihoemocionālo stāvokli un mazināt izdegšanas risku.

Kā notiek koučinga process:

  • Pirmsizpēte (individuālās sesijās: kouča individuālās sarunas ar Pasūtītāju un darbinieku; komandu koučingā - komandas sanāksme kopā ar vadītāju, anketēšana u.c.- atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam un iespējām) par esošo problēmu, sasniedzamajiem rezultātiem un vienošanās ar Pasūtītāju par koučinga sesiju apjomu un formātu, mērķiem un sagaidāmo progresu.
  • Atgriezeniskā saite pēc koučinga sesiju noslēgšanas (pārskats vai individuāla tikšanās ar Pasūtītāju) – procesa gaita, sasniegumi, grūtības, ieteikumi turpmākajam darbam.