Jaunumi
Uzraksts Digitālā akadēmija

Valsts administrācijas skola īsteno projektu "Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija" (Digitālā akadēmija) ar mērķi pilnveidot valsts un pašvaldības iestāžu darbinieku digitālās prasmes.

Pirmajā ceturksnī norisinājušies vairāki pasākumi, kuros kopumā piedalījušies 9223 publiskās pārvaldes darbinieki. 2024. gada 31. janvārī Valsts administrācijas skola organizēja Digitālās akadēmijas atklāšanas konferenci "Digitālo prasmju spēks", kurai vienlaikus varēja sekot līdzi gan klātienē, gan tiešsaistē.

Dalība šajā konferencē bija lieliska iespēja satikties valsts un pašvaldību iestāžu profesionāļiem, lai iedvesmotos jaunām zināšanām, gūtu atbalstu, praktiskus padomus un ļautos kopradei. Visas dienas garumā konferences viesiem bija iespēja dzirdēt iedvesmojošus lektorus, pieredzes stāstus un diskusijas, kā arī piedalīties radošajās klātienes darbnīcās  

Februārī un martā notikuši jau vairāki vebināri - gan par mākslīgo intelektu (MI), gan labsajūtu digitālajā laikmeVebinārs "Mākslīgā intelekta metodes ikdienas darbam un radošumam" sniedza sākotnējo ieskatu mākslīgā intelekta darbības principos un lietojumā, apskatot MI izmantošanas metodes ikdienas darbā, MI pielietojuma piemērus dažādās organizācijās un vaicājumu jeb promptu inženierijas pamatprinicpus. Savukārt vebirā " parūpēties par sevi digitālajā laikmetā" lektore skaidroja digitālās labbūtības kritērijus un šķēršļus, arī tika apskatīti digitālā noguruma aspekti un sniegti ieteikumi kopējai labbūtībai attālinātajā dar digitālā vidē, lai mazinātu digitālo nogurumu un motivētu atrast līdzsvaru starp tiešsaites un klātienes darbu un dzīvi. 

Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija arī turpmāk piedāvās mācības, vebinārus, treniņus un citas daudzveidīgas iespējas ar mērķi apmācīt vismaz 62 900 publiskajā pārvaldē nodarbinātos, veicinot darba procesu uzlabošanu un tehnoloģijās balstītu inovatīvu risinājumu ieviešanu sabiedrības la. 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija tiek veidota ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes digitālā akadēmijaatbalstu.