Atskats uz Valsts administrācijas skolas direktores dalību OECD sanāksmē