Jaunumi
VAS direktore OECD sapulcē

Vēl pirms svētkiem 20., 21.jūnijā Atēnās Valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa tikās ar kolēģiem no OECD Globālā publiskās pārvaldes skolu sadarbības tīkla (Global Network of Shcools of Government) ikgadējā sanāksmē "Post-pandēmisko mācību kultūru izpēte publiskajā sektorā".

Tika pārrunāts un kolēģi dalījās pieredzē par:

 • publiskās pārvaldes skolu lomu publiskā sektora modernizācijā,
 • līderības kapacitātes attīstīšana krīzes laikos,
 • jaunu mācību metožu pielietošanu un mācības atbalstošas kultūras veidošanā.

Kā galvenie secinājumi un pārdomas no šī pasākuma:

 • lielākā daļa publiskās pārvaldes skolu pāriet uz centralizētāku pieeju korporatīvo mācību nodrošināšanai ar lielu uzsvaru uz profesionalizāciju vairs ne tik daudz sasaistē ar vertikālām karjeras iespējām, bet atbalstot kompetenču attīstību profesijām un pārmaiņu vadības komandām. Tai pat laikā dodot arī lielu iespēju komandām un darbiniekiem pašiem veidot savas mācību ceļa kartes atbilstoši aktuālajai vajadzībai.
 • Lai to nodrošinātu, tiek izmantoti jaunākie mācību rīki un platformas līdz pat, piemēram, AI rīkam Korejā, kas analizē mācību dalībnieku rīcību mācību procesa laikā un atbilstoši vada nākamās mācību izvēles.
 • Īpaši vērtīga bija Portugāles un Brazīlijas skolu pieredze, kas jau vairākus gadus strādā ar vienotu mācību platformu un piedāvā apjomīgu digitālo prasmju attīstības programmu, kas šobrīd ir tieši aktuālākais darbs, pie kā esam uzsākuši darbu arī VAS.

No Valsts administrācijas skola - VAS pieredzes – kolēģi augsti novērtēja:

 • mūsu pieeju iekšējo treneru programmu īstenošanā vairākās jomās kā:
 • politikas dizains,
 • pakalpojuma dizains,
 • koučings, ko plānojam turpināt arī citās jomās nākotnē.

 

 • Darbinieku iesaistes pētījuma datu analīzes izmantošanu Organizācijas kas mācās kultūras veidošanā (Valsts kancelejas un VAS veidots un organizētā aptauja jau notiek 3 gadus).

OECD Globālais publiskās pārvaldes skolu sadarbības tīkls (Global Network of Shcools of Government) ir patiesi vērtīga iespēja apmainīties ar pieredzi un labo praksi, lai nodrošinātu publiskās pārvaldes darbinieku prasmju un kompetenču attīstību atbilstoši aktuālajām šī brīža un nākotnes attīstības vajadzībām!

Covid periods visur būtiski ietekmējis mācību nodrošināšanas pieejas un metodes. Un viena lieta skaidra gan no pētījumiem, gan dabā, to atkal izbaudot, – sarunas ar kolēģiem neformālā gaisotnē pasākuma starplaikos ir ārkārtīgi vērtīgas un pilnībā ar attālinātajām sanāksmēm aizvietot nemaz nevajadzētu.