Jaunumi Projekta aktualitātes
Projekta logo

2024. gada 23. maijā notika vebinārs “Kā domāt sistēmiski, risinot publiskās pārvaldes problēmas”. Vebināru vadīja Andra Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore. Nereti sabiedrībā dzirdams, ka publiskajai pārvaldei pārmet sistēmiskās domāšanas trūkumu un nespēju rast risinājumus sistēmiski. Tādēļ šajā vebinārā, kas dalībniekiem bija pieejams bez maksas, A. Blumberga iepazīstināja ar sistēmiskās domāšanas principiem, pieejām un to, kā sistēmas mēdz uzvesties.

Vebinārā tika skaidrots, ka sistēma ir savstarpēji savienotu elementu kopums, kas laika gaitā veido noteiktu uzvedības modeli. Tika apskatīti arī sistēmu uzvedības arhetipi, piemēram, lēnās sistēmas, kur reakcijas kavējumi rada izaicinājumus un nepieciešamību pēc pacietības vai sistēmas pārveidošanas, peldošie mērķi, kas rada viduvējību un sistēmas pasliktināšanos,  eskalācija, kur draudu palielināšanās starp pusēm izraisa destruktīvu iznākumu u.c.

Vebinārā tika apskatīti arī risinājumi dažādām situācijām, uzsverot, ka veiksmīga sistēmas pārvaldība prasa pareizu mērķu definēšanu, pacietību, izglītošanu, noteikumu ievērošanu un līdzsvarojošo mehānismu ieviešanu. Mazas izmaiņas sistēmā var radīt lielus rezultātus, taču to atrašanās vieta sistēmā ir grūti ieraugāma.

Vebinārs sniedza dalībniekiem dziļāku izpratni par sistēmām un to dinamiku. Kā atzina kāds no dalībniekiem pēc vebināra: “Daudzie dažādie piemēri lika aizdomāties par līdzīgām situācijām manā ikdienā vai darbā un attiecīgi arī par manu rīcību un rīcības sekām.”

Vebinārs tika organizēts projekta “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana” (projekta Nr.6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001) ietvaros.