Jaunumi Kursi

Aicinām piedalīties bezmaksas atvērtajā lekcijā "Kā turpmāk izstrādāt institūcijas darbības stratēģiju".

Mērķis: Sniegt praktiskas zināšanas, kā plānot un īstenot institūcijas darbības stratēģijas izstrādi tiešās valsts pārvaldes institūcijām.

Dalībnieku ieguvumi: Aktuālā informācija par izmaiņām regulējumā saistībā ar institūcijas darbības stratēģiju, kā arī iespēja uzdot neskaidrus jautājumus.

Mērķauditorija: Tiešajā valsts pārvaldē nodarbinātie, kuri piedalās institūcijas darbības stratēģijas izstrādē.

Norises laiks: 2022. gada 24. martā no 10.00 līdz 12.00

Programma:

1. Ievads

Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore

2. Kādas izmaiņas paredz jaunā instrukcija1 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu”
Aleksandra Kosjaka, Valsts kancelejas konsultante valsts pārvaldes attīstības jautājumos

3. Stratēģiskās plānošanas vadlīnijas valsts pārvaldes iestādēm-praktisks palīgs, kā veidot vienotu izpratni visās valsts pārvaldes institūcijās:

  • snieguma rādītāji, t.sk. galvenie snieguma rādītāji (angļ.val. KPI)

Aleksandra Kosjaka, Valsts kancelejas konsultante valsts pārvaldes attīstības jautājumos

  • stratēģijas izstrādes soļi

Inese Brokāne-Zarāne Valsts administrācijas skolas mācību satura koordinatore un eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos

4. Atbildes uz jautājumiem
Aleksandra Kosjaka, Valsts kancelejas konsultante valsts pārvaldes attīstības jautājumos
Inese Brokāne-Zarāne Valsts administrācijas skolas mācību satura koordinatore un eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos.

Pieteikšanās anketa!

Pieteikšanās līdz 2022. gada 22. martam


1 Ministru kabineta 2022. gada 1.februāra instrukcija

Inese Brokāne-Zarāne

Publiskās pārvaldes profesionalizācijas un administratīvās un kapacitātes stiprināšanas Projekta vadītāja
Inese.Brokane-Zarane [at] vas.gov.lv