Jaunumi Projekta aktualitātes
att

2020. gada 24. novembrī Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar ASV Tieslietu departamenta Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroju ārvalstīs (DOJ-OPDAT), citām ASV institūcijām, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesību aizsardzības un prokuratūras iestādēm īstenoja starptautisku semināru “Baltijas reģionālais elektronisko pierādījumu vebinārs prokuroriem un izmeklētājiem”. 

Semināra pirmajā daļā par elektronisko pierādījumu aspektiem un izaicinājumiem reģionā, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tiesībaizsardzības un prokuratūras iestāžu pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar situāciju elektronisko pierādījumu jomā, uzsverot galvenos jautājumus un izaicinājumus, ar kuriem saskaras viņu pārstāvētas institūcijas. Komentārus sniedza ASV Federālā izmeklēšanas biroja pārstāvis.

Pasākuma otrajā daļā (Ievads elektroniskos pierādījumos un kibernoziegumos) ASV Starptautiskais padomnieks datorsistēmu uzlaušanas un intelektuālā īpašuma jautājumos sniedza ieskatu digitālo pierādījumu atslēgas jēdzienos, piem., dažādos to identifikācijas veidos, pārrobežu digitālo pierādījumu saglabāšanu, iegūšanu un izmantošanu dažādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā u.c. Savukārt, trešajā daļā (Ievads elektronisko pierādījumu iegūšanā un analīzē) ASV augsta līmeņa kibernoziegumu eksperts sniedza ieskatu četros digitālo pierādījumu iegūšanas, analīzes un izmantošanas posmos: pirmsmeklēšanā, meklēšanā, izmeklēšanā un tiesas procesā. Eksperts norādīja t.sk. uz galvenajiem soļiem un labāko praksi elektronisko pierādījumu iegūšanai laikā, kad notiek arests vai kratīšana. Tika sniegts ieskats arī tehniskajos aspektos.


Svarīgi norādīt, ka šis seminārs bija sākums starptautisku mācību un pieredzes pasākumu sērijai IT analītikas (kriminālprocesu saistībā ar koruptīviem, finanšu un ekonomiskiem noziegumiem jomā) un saistīto jautājumu jomā. Šie pasākumi tiks īstenoti Valsts administrācijas skolas ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sadarbībā ar nacionālām, ASV, citu valstu un starptautiskām institūcijām un organizācijām.

Pasākumā kopā piedalījās ap 100 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un ASV (t.sk. ap 60 dalībnieki no Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm un prokuratūras).


Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

ESF logo