Projekta aktualitātes

att

2020.gada 21.maijā Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar ASV Tieslietu Departamentu, Federālo izmeklēšanas biroju (FIB) un ASV vēstniecību Latvijā īstenoja tiešsaistes diskusiju “COVID-19, tiesību aizsardzības un Prokuratūras institūciju izaicinājumi: virtuāls apaļais galds”.

Pasākuma mērķis bija apskatīt galvenos aspektus saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem un riskiem, kas radušies vai pastiprinājušies vīrusa laikā. Ar krīzi saistītie faktori, kas ietekmē izmaiņas kriminālajās aktivitātēs, t.sk. attiecas uz:

 • būtisku pieprasījumu un liela apjoma izdevumiem saistībā ar noteiktām precēm, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un farmaceitiskajiem produktiem;
 • pastiprinātiem ekonomiskās palīdzības pasākumiem un atvieglotiem pārredzamības procesiem;
 • mobilitātes un cilvēku plūsmas samazinājumu pāri ES robežām un ES iekšienē;
 • iedzīvotāji palikšanu mājās un arvien lielāku paļaušanos uz digitālajiem risinājumiem;
 • paaugstinātu satraukumu un bailēm, kas var radīt neaizsargātību pret negodprātīgām darbībām.


Pasākumu atklāja ASV vēstnieks Latvijā VE Džons L. Kārvails. Diskusijā no Latvijas puses ar pieredzi dalījās pārstāvji no Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (kā klausītāji pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta un Iekšējās drošības biroja). Savukārt, no ASV puses ar pieredzi dalījās pārstāvji no Tieslietu departamenta, FIB, Federālās prokuratūras, Muitas un Robežu aizsardzības departamenta.
Pasākuma laikā tika apskatīti vairāki aktuāli jautājumi, kurus vīrusa radītā situācija ir/ varētu būt ietekmējusi:

 • Kādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšana ir palielinājusies kopš vīrusa izplatības?
 • Vai tiek izmantotas jaunas metodes noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai?
 • Kādi kriminālie riski ir aktualizējušies saistībā ar COVID-19 pandēmiju?
 • Kādi pasākumi tiek veikti, lai mazinātu iespējamos korupcijas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas riskus?
 • Vai COVID-19 pandēmijas laikā publiskas institūcijas ievēro labas pārvaldības principus?
 • Kā notiek pirmstiesas izmeklēšana un tiesvedība?
 • Kā attālinātais darbs ir ietekmējis institūciju savstarpējo sadarbību?


Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att