Projekta aktualitātes
Projekta izstrādātāji

Valsts administrācijas skola (VAS) uzsākusi darbu pie jauna e-kursa izstrādes. Š.g. 4.martā organizējām koprades darbnīcu, kurā entuziasma pilni un jaudīgi valsts pārvaldes personālvadības vadītāji sanāca kopā, lai izvirzītu prasības e-kursa saturam, kas paredzēts interesentiem, jaunajiem vadītājiem un jaunajiem personālvadības speciālistiem, kam nepieciešams izprast pamata personālvadības procesus valsts pārvaldē, kā arī personālvadības speciālistiem ar pieredzi, kam nepieciešams izprast stratēģisko personālvaldību.

Esam gandarīti, ka e-kursa satura plānošanā piedalās e-kursa lietotājs, tādējādi radot lielāku pārliecību, ka ar e-kursa palīdzību varēsim nodrošināt visvairāk nepieciešamās zināšanas lielākam lietotāju skaitam.

Koprades procesā tika secināts, ka lielākie sāpju punkti personālvadības speciālistiem valsts pārvaldē ir:

  • spēja analizēt datus, HR rīku pārzināšana;
  • darbinieku pieredzes vadīšana vs procesu vadīšana;
  • mediācijas, smagu sarunu vadīšana, konflikta risināšana, koučings;
  • labbūtība, rūpes par sevi un savu komandu.

Veidosim e-kursu, tā, lai mazinātu minētos sāpju punktus un dotu personālvadības speciālistiem ceļakarti, kā risināt minētos izaicinājumus.

E-kursa izstrāde personālvadības speciālistiem tiek veidota  VAS īstenotā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskas pārvaldes profesionalizācija un administratīvas kapacitātes stiprināšana” ietvaros, kuras mērķis ir veicināt modernas un efektīvas publiskās pārvaldes attīstību, stiprinot valsts institūciju kapacitāti un cilvēkresursu profesionalizāciju.