Projekta aktualitātes

Noslēdzies Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības projekta "DIGISOL - Digitālie risinājumi kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem", vienošanās Nr.2019-1-LV01-KA202-060434 projekts.

Projekta laikā izstrādātie intelektuālie materiāli:

DIGISOL Mācību kursi