Projekta aktualitātes

att2019.gada 5. jūnijā, Rīgā norisinājās konference “Ceļā uz efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un apkarošanu”.


Konference tika rīkota kā noslēguma pasākums “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programmai”. Konferences mērķis bija izvērtēt 2017.gadā uzsāktās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas apmācību programmas rezultātus un diskutēt par turpmāku NILL novēršanas pieejas stiprināšanu Latvijā.

Divu gadu apmācības tika īstenotas sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu un Nīderlandes Finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas dienestu (FIOD). Organizatorisko atbalstu nodrošināja Finanšu ministrija sadarbībā ar Valsts administrācijas skolas un Tiesu administrācijas ESF projektiem “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un “Justīcija attīstībai”.

Konferences atklāšanā ievadvārdus teica finanšu ministrs Jānis Reirs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienesta (SRSS) ģenerāldirektors Mārtens Vervejs un Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta direktora vietnieks Makiels Vinks.

Konferencē tika sniegtas Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts policijas  pārstāvju sagatavotas prezentācijas par  2 gadu laikā izstrādāto 3 starpinstitūciju projektu darbu rezultātiem, organizēti diskusiju forumi un moderatoru vadīts darbs grupās.  Par moderatoriem tika izraudzīti pārstāvji no Latvijas institūcijām, SRSS un FIOD. Moderatoru vadīto darba grupu mērķis bija noskaidrot aktuālākos jautājumus NILL jomā, kuriem nepieciešama tūlītēja rīcība un izvirzīt 4-5 galvenās prioritātes turpmākai darbībai. Vienu no 12 darba grupām moderēja Valsts administrācijas skolas ES fonda projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” vadītājs Andris Kairišs.
Apmācību programma “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programmai” tika īpaši izstrādāta Latvijas tiesībsargājošo, tiesu sistēmas, uzraudzības iestāžu un citu kompetento institūciju kapacitātes stiprināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku mazināšanā.
Apmācību programma un konference tika finansēta Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros.


Mācības organizētas ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att