Projekta aktualitātes

att

ASV institūcijas, Eiropols un Latvijas tiesībaizsardzības dienesti sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu īstenoja vairākus mācību un pieredzes apmaiņas pasākumus

Pagājušajā nedēļā tika realizēti trīs nozīmīgi, viens otru papildinoši mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijas tiesībaizsardzības institūciju pārstāvjiem (lielākoties - izmeklētājiem):

  • “Intervēšana un pratināšana”,
  • “Atklāto interneta resursu izlūkošana”,
  • “Naudas atmazgāšanas izmeklēšana”.

Pasākumus attiecīgi vadīja pārstāvji no ASV vēstniecības Latvijā, ASV Federālā izmeklēšanas biroja, ASV Iekšzemes drošības departamenta Imigrācijas un muitas dienesta Iekšzemes izmeklēšanas struktūrvienības un Eiropola.

Pasākumi tika organizēti veiksmīgas sadarbības rezultātā starp Latvijas institūcijām, t.sk. Valsts administrācijas skolu, un ASV institūcijām. Dažāda līmeņa atbalsts pasākumiem tika sniegts Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

17.-19. septembrī ASV Iekšzemes drošības departaments sadarbībā ar Eiropolu, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts policiju īstenoja divas savstarpēji cieši saistītas mācības par izmeklēšanas jautājumiem. 17.septembrī notika pasākums “Atklāto interneta resursu izlūkošana”, kas tika vērsts tieši uz praktiskām darbībām datu meklēšanā, novērtēšanā un cita veida datu apstrādē tiesībaizsardzības jomā. Īstenojot mācības “Naudas atmazgāšanas izmeklēšana”, tika izskatītas jaunākās tendences noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un tās novēršanā, īpašu uzmanību pievēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai (NILL), izmantojot kriptovalūtu, kā arī aktualitātēm, kas saistītas ar NILL tirdzniecības jomā. Šajās mācībās piedalījās arī Lietuvas un Igaunijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvji.

16.-20. septembrī tika īstenots piecu dienu ilgs kurss “Intervēšana un pratināšana”, kuru vadīja ASV Federālā izmeklēšanas biroja Nacionālās akadēmijas mācībspēki. Pasākumu atklāja ASV Federālās prokuratūras Ilinoisas štata prokurori, kā arī Ilinoisas un Minesotas apgabaltiesu tiesneši.

Lai arī visi trīs pasākumi bija augstu novērtēti no dalībnieku puses, augstākais vērtējums sniegts par mācībām “Intervēšana un pratināšana”, iegūstot 9,65 punktus 10 punktu skalā, tai skaitā 9,57 punktus par iegūto zināšanu praktisko pielietojumu.

Mācību mērķis bija stiprināt tiesībaizsardzības iestāžu darbu attiecīgajā jomā, veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Visos pasākumos kopā piedalījās ap 70 dalībniekiem no vairākām Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām.


ESF projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att