Projekta aktualitātes

att

No 2018.gada 27. līdz 30.novembrim Valsts administrācijas skolā īstenotas starptautiskas augsta līmeņa specializētās mācības par korupcijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanu, noziedzīgi iegūtas mantas meklēšanu un konfiskāciju. Pasākums organizēts ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, sadarbībā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu (Kontroles dienests).

Četru dienu garajā mācību un pieredzes apmaiņas pasākumā informāciju sniedza augsta līmeņa ārvalstu eksperti – pārstāvji no Izraēlas un Šveices, kā arī ar savu pieredzi dalījās nacionālo institūciju pārstāvji. Izraēlas pārstāvis – Jehuda Šafers (Yehuda Shaffer) ir bijušais Izraēlas ģenerālprokurora vietnieks finanšu noziegumu jautājumos, Moneyval Izraēlas delegācijas vadītājs, Izraēlas finanšu izlūkošanas vienības dibinātājs un vadītājs, bet Šveices pārstāvis – Žans-Bernārs Šmīds (Jean-Bernard Schmid) ir Interpola programmas "Fonds drošākai pasaulei" direktors, Ženēvas Krimināltiesas tiesneša aizstājējs, advokātu biroja "Ochsner & Associes" advokāts, bijušais izmeklēšanas tiesnesis un prokurors.


Pasākuma būtiskākā sastāvdaļa bija diskusija nacionālo un ārvalstu ekspertu starpā. Diskusija tika veicināta ar mērķi sekmēt vienotu izpratni par efektīvu finanšu noziegumu izmeklēšanu valstī, kā arī galveno prioritāšu noteikšanu 2019.gadam.
Tematiski pasākums tika sadalīts divās daļās, kas savā starpā atšķīrās ar izskatāmo jautājumu specifiku. Pirmajās trīs dienās tika risināti jautājumi, kas ir piekritīgi vairākām institūcijām – gan tiesību aizsardzības, gan tiesu sistēmas iestādēm, gan Kontroles dienestam, savukārt ceturtā diena - veltīta jautājumiem, kas lielākoties saistīti ar Kontroles dienesta kompetenci.

29.novembrī pasākuma ietvaros tika organizēta paneļdiskusija, kurā piedalījās, t.sk. to iestāžu, kas atbild par Moneyval efektivitātes rādītāju IO6-IO8 pasākumu plānu izpildi, vadība. Paneļdiskusijas gaitā tās dalībnieki apsprieda institūciju sadarbības jautājumus, prioritāšu noteikšanas aspektus finanšu noziegumu apkarošanas jomā un citus saistītus jautājumus. 
Svarīgs ir apstāklis, ka diskusijās un jautājumu analīzē kopā iesaistījās gan tiesību aizsardzības iestāžu, gan prokuratūras pārstāvji, gan Iekšlietu, Tieslietu ministrijas un Kontroles dienesta pārstāvji, gan arī vairāki tiesneši.

Pasākumā kopumā piedalījās ap 85 dalībniekiem.


Seminārs organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att