Projekta aktualitātes

att2018.gada 11. un 12. decembrī Valsts administrācijas skolā norisinājies starptautisks mācību un pieredzes apmaiņas seminārs par ēnu ekonomikas mazināšanu kultūras īpašuma aprites jomā. Pasākums tika organizēts ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Nr.3.4.2.0/15/I/002) ietvaros, sadarbībā ar nacionālām institūcijām un vairākiem ārvalstu sadarbības partneriem.
 
Pasākuma organizēšana ir būtiski saistīta ar Latvijas pievienošanos UNESCO 1970.gada un UNIDROIT 1995.gada konvencijai, kā arī sagatavošanos Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras priekšmetiem, ratifikācijai.
 
Divu dienu garajā mācību un pieredzes apmaiņas seminārā ar savu pieredzi dalījās nacionālie eksperti no Valsts policijas un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, kā arī ārvalstu eksperti, kas pārstāvēja tādas institūcijas kā INTERPOL, UNESCO, UNIDROIT, ICCROM, ES Padomes Pretterorisma Koordinatora Birojs, ASV Tieslietu departaments, Itālijas Karabinieru dienests, Vācijas Federālais Ārlietu Dienests un Nīderlandes Nacionālā policija.
 
Sniegtajās prezentācijās ticis apskatīts daudzveidīgs jautājumu klāsts, t.sk. starptautisko konvenciju regulējums un implementācijas aspekti, aktuālas tendences un gadījumu/ lietu analīze par noziedzīgiem nodarījumiem (Latvijā, ārvalstīs un starptautiskā kontekstā), kas skar kultūras īpašumu (t.sk. senlietas, mākslas priekšmeti), starptautiskās sadarbības raksturojums un iespējas. Būtiska uzmanība tika pievērsta ar kultūras priekšmetu nelikumīgu apriti saistītai noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijai, organizētai noziedzībai, korupcijai, terorisma finansēšanai un citiem aspektiem.
 
Pasākumā, neskaitot prezentāciju sniedzējus, piedalījās vairāk kā 40 dalībnieki no tiesību aizsardzības institūcijām, prokuratūras, vairākām ministrijām, Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Republikas Saeimas un citām institūcijām.


Seminārs organizēts ESF projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att