Projekta aktualitātes

att2019.gada 19.novembrī Valsts administrācijas skolā visas dienas garumā notika “Pieredzes apmaiņas pasākums sadarbības veicināšanai starp tiesībaizsardzības iestādēm, prokuratūru un tiesām par pierādījumu vērtēšanu ekonomisko noziegumu jomā”.

Pasākuma mērķis bija sadarbības veicināšana starp Latvijas tiesībaizsardzības iestādēm, prokuratūru un tiesām jautājumos par pierādījumu vērtēšanu, jo īpaši ekonomisko noziegumu jomā. Pasākuma ietvaros vairāki kriminālprocesuālo tiesību eksperti uzstājās ar referātiem, atbildēja uz dalībnieku jautājumiem, un rosināja diskusijas. Pasākuma ietvaros tematiski tika aplūkoti ar pierādījumu pieļaujamību un pietiekamību saistīti jautājumi, kā arī ar pierādījumiem un mantisko jautājumu risinājumiem kriminālprocesā saistīti aspekti.
Pasākuma gaitā tika identificēti vairāki ar pierādījumu pieļaujamību, pietiekamību un mantisko jautājumu risinājumiem kriminālprocesā saistīti problēmjautājumi un apskatīti iespējamie to risinājumi.
 
Pasākumā kopā piedalījās ap 60 dalībniekiem no vairākām Latvijas prokuratūras, tiesībaizsardzības un kontrolējošām institūcijām.
 


Pasākums tika finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att