Projekta aktualitātes

att2020.gada 27. maijā Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar Beļģijas, Nīderlandes, Lielbritānijas un Īrijas institūcijām un organizācijām īstenoja tiešsaistes pieredzes apmaiņas semināru par noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, kas saistīti ar kriptovalūtu: kriptovalūtas izņemšana, konfiskācija un pārvaldība.

Seminārā ar pieredzi saistībā ar  noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, kas saistīti ar kriptovalūtu, kā arī kriptovalūtas pārvaldības jautājumiem dalījās pārstāvji no Īrijas Republikas Kriminālo aktīvu Biroja, Beļģijas Karalistes Izņemšanas un Konfiskācijas Centrālā Biroja, Nīderlandes Karalistes Finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas dienesta un Lielbritānijas Asset Reality Ltd.
Prezentācijās tika t.sk. sniegta informācija par naudas atmazgāšanas saistībā ar kriptovalūtu identificēšanu un izmeklēšanu, finanšu noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar kriptovalūtu, izmeklēšanas īpatnībām, starpinstitūciju sadarbības aspektiem, praktiskiem jautājumiem attiecībā uz kriptovalūtas izņemšanu, konfiskāciju, glabāšanu un realizāciju, sadarbību starp tiesību aizsardzības/ prokuratūras iestādēm un privāto sektoru kriptovalūtas pārvaldības jautājumos.
 
Pasākumā kopā piedalījās 6 ārvalstu eksperti un 48 dalībnieki no Latvijas tiesību aizsardzības iestādēm, prokuratūras un citām iestādēm.
 


Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att