Projekta aktualitātes

2021.gada 20. - 21. janvārī Latvijas institūciju darbinieki piedalījās starptautiskā seminārā “Vebinārs par farmaceitisko produktu viltojumu novēršanu un apkarošanu”. Vebināru organizēja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Starptautisko datorsistēmu uzlaušanas un intelektuālā īpašuma (ICHIP) programmu-ASV Tieslietu un Valsts Departamenta kopējo iniciatīvu,  ASV vēstniecību Latvijā, Itālijas vēstniecību Latvijā, Latvijas, ASV un Itālijas tiesību aizsardzības, prokuratūras, sabiedriskās veselības sektora, citām publiskām institūcijām, kā arī Interpola, Pasaules Veselības Organizācijas un Eiropas Zāļu kvalitātes direktorāta un farmaceitikas industrijas pārstāvjiem.

Seminārā ar daudzveidīgu informāciju dalījās nacionālie, ārvalstu institūciju un starptautisko organizāciju eksperti. No Latvijas puses prezentācijas sniedza Zāļu valsts aģentūra, Veselības inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts policija, Prokuratūra un Valsts ieņēmumu dienests, iepazīstinot ar nacionāliem risinājumiem un aktuāliem jautājumiem farmaceitisko produktu kvalitātes uzraudzībā un nekvalitatīvo produktu/ viltojumu apkarošanā.

ASV un Itālijas pārstāvji sniedza vispusīgu informāciju par konstatētām tendencēm un izaicinājumiem, nacionālām pieejām un praktiskiem risinājumiem noziedzīgu nodarījumu prevencijai un apkarošanai farmaceitikas jomā (t.sk. saistībā ar nelikumīgu tirdzniecību tiešsaistē). Būtiska uzmanība tika pievērsta konkrēto lietu analīzei. Starptautiskās organizācijas (INTERPOL, Pasaules Veselības Organizācija, Eiropas Zāļu kvalitātes direktorāts) sniedza informāciju par veicamajām monitoringa aktivitātēm, starptautiskās sadarbības aspektiem, kā arī iepazīstināja ar MEDICRIME konvencijas būtiskākajiem nosacījumiem.

Farmācijas uzņēmumi Merck un Pfizer iepazīstināja semināra dalībniekus ar nozares skatījumu uz viltotu farmaceitisko produktu problēmu un to, kā nozare var palīdzēt tiesību aizsardzības institūcijām.

Pasākuma ietvaros tika organizētas divas diskusijas, kurās eksperti apsprieda aktuālos aspektus, kā arī atbildēja uz auditorijas jautājumiem.

Seminārā tika uzsvērta sadarbības un informācijas apmaiņas loma, lai kopīgiem spēkiem novērstu un apkarotu nekvalitatīvu un viltotu farmaceitikas produktu izplatīšanu.

Pasākumā kopumā piedalījās ap 120 Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, kontrolējošo institūciju, ministriju, Prokuratūras un tiesu darbinieki. Prezentācijas sniedza un diskusijās piedalījās ap 20 nacionālo, ārvalstu institūciju un starptautisko organizāciju eksperti.


Pasākums tika organizēts sadarbībā ar ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

logo