Brīvības pieminekļa sievietes rokas, kur tur rokās trīs zelta zvaigznes.
  • Ko nozīmē laba pārvaldība un kādi ir tās pamatprincipi?
  • Kādas ir metodes un rīki, ko izmantot, lai novērtētu un uzlabotu pārvaldības kvalitāti?
  • Kā valsts pārvaldei rīkoties, lai respektētu un nepamatoti neaizskartu privātpersonu reputāciju?

Šie ir daži no jautājumiem uz kuriem atbildes sniedza jomas eksperti š.g. 30.maijā notikušajā vebinārā “Laba pārvaldība un reputācija publiskajā sektorā”.

Vebinārs tika rīkots ar mērķi sniegt zināšanas par labas pārvaldības principu ievērošanu ikdienas darbā, kā arī labas reputācijas veidošanu un uzturēšanu.

Pasākumu attālināti klausījās ap 800 valsts un pašvaldību darbinieki.

Dalībnieku atsauksmēs tika norādīti vairāki ieguvumi no dalības vebinārā:

Iegūta izpratne par labas pārvaldības lomu organizācijā, lai izvairītos no vienpersoniskiem, nepārdomātiem un emocionāliem lēmumiem, kā arī gūts ieskats daudzos ar reputāciju saistītos piemēros”

“Uzlabotas zināšanas par iestādes labas pārvaldības nepieciešamību, par iesaistīto pušu interešu sabalansēšanu, par vadītāja lomu labā pārvaldībā, par reputācijas nozīmi u.c.”

“Bija iespēja pārdomāt "nevainojamas reputācijas" koncepta nozīmīgumu, kā arī par riskiem, kuri rodas, ja netiek ieviesti labas pārvaldības principi”

“Vairāk sapratu ko nozīmē būt vadītājam, kā padotie izskatās no vadītāju skatu punkta un kā padotajam rīkoties dažādās situācijas"

“Labas pārvaldības principu ievērošana ikdienas darbā, pamatnoteikumi labas pārvaldības ieviešanai un uzturēšanai. Principi, kas jāievēro komunikācijā ar sabiedrību, lai veidotu vai saglabātu labu reputāciju”

“Tika iegūta informācija par metodēm un rīkiem, lai novērtētu un uzlabotu pārvaldības kvalitāti”.

 

Pasākums tika īstenots ES Atveseļošanas fonda projekta Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība” ietvaros

Finansē Eiropas Savienība logo