Jaunumi

Ar lielu gandarījumu nododam lietošanā koučinga rīku rokasgrāmatu publiskā sektora darbiniekiem!

To izstrādāja Valsts administrācijas skola (VAS) sadarbībā ar KSAP - Valsts administrācijas skolu Polijā, SIP - Society in Progress Grieķijā un MetaCoach Latvijā ES programmas Erasmus plus projekta “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana publiskās pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” (Coaching Techniques For The Public Sector As A Tool To Improvement Of The Public Services; Nr. 2020-1-LV01-KA202-077571) ietvaros.

Rokasgrāmata ietver interaktīvas koučinga metodes publiskā sektora darbiniekiem kā līdzekli publisko pakalpojumu uzlabošanai.

Projekta komanda apvienoja savas zināšanas un pieredzi, lai izveidotu šo koučinga rīku rokasgrāmatu, un pārbaudīja to praksē, apmācot pilotgrupas visās trīs valstīs.

Rokasgrāmatā aprakstītās metodes ir izvēlētas, lai veicinātu vidējā un zemākā līmeņa vadītāju pašattīstību un uzlabotu viņu prasmes veidot mazāk saspringtu darba vidi.

Ceram, ka ikviens varēs izmantot šo rokasgrāmatu, lai izmēģinātu koučinga rīkus, saņemtu padomus dažādu izaicinājumu risināšanā, iedvesmotos un izmēģinātu jaunas taktikas savā ikdienas dzīvē!