Jaunumi Projekta aktualitātes
Projekta logo

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta* ietvaros 2023. gada beigās tika pabeigts darbs pie Publiskās pārvaldes un politiķu godprātības kompetenču ietvara izstrādes. Kompetenču ietvara izstrādē tika nodrošināta godprātības kompetenču definēšana, novērtēšanas metodikas izstrāde, mācību programmas satura konceptuālā ietvara un mācību ceļakartes izveidošana, iezīmējot galvenos mācību virzienus un tēmas, kā arī izmantojamās mācību metodes katram sagatavotības līmenim.

Izstrādātais godprātības kompetenču ietvars ietver septiņas kompetences:

  • Godīgums
  • Atklātība
  • Darbs sabiedrības interesēs
  • Neiecietība pret korupciju
  • Morālā drosme
  • Tiesiskums, tiesiskā apziņa un uzvedība
  • Objektivitāte

Decembrī īstenotajā pasākumā “Kompetenču modeļi: ceļvedis uz izcilību un attīstību” tika prezentēti kompetenču ietvara darba grupas rezultāti un kompetenču ietvars. Šī modeļa ieviešana veicinās vērtībās balstītas kultūras attīstību publiskajā pārvaldē un publiskajā pārvaldē nodarbināto godprātību, tādējādi sekmējot sabiedrības uzticēšanās palielināšanos publiskajai pārvaldei. 


* Projekts Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība”