Projekta aktualitātes

Cita skata punkta atrašanai un nepārtrauktās pilnveides kultūras veidošanai

Ar 2022. gada janvāri Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā (MPS) pieejamas divas jaumas e-mācību programmas:

E-mācības «Dizaina domāšana», kurās par dizaina domāšanu kā metodi praktiskai un radošai problēmu risināšanas pieejai, izmantojot stratēģijas, kas tiek pielietotas dizainēšanas procesā.

E-mācības «Procesu vadība ar LEAN», kurās par LEAN pieeju, kuru raksturo dažādi principi un desmitiem metožu, kuras iespējams pielietot efektīvai procesu vadībai un pārvaldībai.

Gada pirmajā ceturksnī programmās mācījušies 280 valsts pārvaldē nodarbināto.

Turpmāk no viņu atziņām –

Ļoti pārdomāti veidots mācību materiāls Īsi kodolīgi un ar piemēriem, Viegli uztverams un noderīgs mācību materiāls. Ērts apgūšanai.

Ļoti noderīgi, jo šobrīd stradājam pie procesu sakārtošanas! Mācoties teoriju paralēli “pārskatīju” savas komandas darba procesu - kas saskan ar teoriju, ko iespējams uzlabot!

Ļoti patīk šāds mācību saturs, kurā nav tikai jālasa, bet ir arī audio, ir īsi, konkrēti pasniegta informācija ar mini pārbaudes uzdevumiem apmācību laikā, un ar vizuālo noformējumu.

Patīk šāds mācību formāts, veidojiet tādus vēl!

Abu e-mācību programmu apguvē piekļūstamībai paredzēta iespēja audio materiālu skatīties ar subtitriem, kas iet līdzi runātajam teksta.

Autorizēšanās Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā https://mps.vas.gov.lv  veicama caur www.Latvija.lv  .

Mācības nodrošinātas Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros