Projekta aktualitātes

att2020.gada 9. martā Valsts administrācijas skolā norisinājās ievadlekcija “Digitālie aktīvi – to veidi un praktiskie pielietojumi”, kas tika organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K Projekts) ietvaros. Lekciju pasniedza Latvijas Bankas pārstāvis.

Lekcijā tika aplūkotas šādas tēmas:

  • Kriptoaktīvu attīstība
  • Kriptoaktīvu lietošanas motivācija (kriptovalūtas izmantošana, t.sk. arī nelegālo aktivitāšu veikšanā)
  • Stabilās kriptomonētas un mērķi to lietošanai
  • Digitālo aktīvu nākotnes perspektīva.

Mācību pasākums tika organizēts ar mērķi sniegt vispārīgu izpratni par kriptoaktīviem, jo K Projekta ietvaros šogad plānotas gan praktiskās nodarbības, gan pieredzes apmaiņas seminārs attiecīgajā tematikā.
 
Lekcijā kopā piedalījās 74 dalībnieki no Latvijas valsts pārvaldes institūcijām, t.sk. tiesību aizsardzības iestādēm, prokuratūras un tiesām. Lekcijas apmeklētāju lielais skaits norāda, ka tēma ir aktuāla un ir nepieciešama arvien jauna informācija par kriptoaktīvu attīstību.


Pasākums finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att