Projekta aktualitātes
plakāts

2021. gada 21. maijā Valsts administrācijas skola  organizēja diskusiju  “Kļūdas un eksperimenti valsts pārvaldē – pieļaut nedrīkst sodīt?”, lai kliedētu mītus, aizspriedumus par inovāciju lomu un nepieciešamību valsts pārvaldē, piedāvājot drosmīgu apzīmējumu - eksperimenti tādiem jēdzieniem kā “inovācijas”, “pilotprojekts”, “efektivitāte”, “alterantīva pieeja”.

Vai publiskajā sektorā strādājošie drīkst eksperimentēt ar jaunām idejām un kļūdīties, nepārkāpjot valsts un sabiedrības intereses un - kādi rīki palīdzētu izvērtēt tā riskus, darbību tiesiskumu, lietderību un atbilstību sabiedrības interesēm?

Kāda ir veselīga reakcija uz kļūdām un neveiksmēm un kā vadītājam rīkoties - kad komanda tomēr kļūdās?

Skatieties tiešsaistē videoierakstus ar rosinošajiem stāstiem:

  • Par to, kādi priekšdarbi jāizdara pirms sākt eksperimentēt, lai pārliecinātos, ka netiek pārkāptas valsts un sabiedrības intereses - Rolands Irklis, Valsts kontrolieris.
  • Par bailēm kļūdīties un svarīgo psiholoģisko drošību komandā, lai mudinātu ekperimentēt vai tomēr ne?  - Lektore Dr. psych. Maruta Freimane – Brēdermane, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite, supervīzore, darba un organizācijas psiholoģe.
  • Par eksperimentiem no publiskās pārvaldes prakses, darot lietas jēgpilni, lai atrastu efektīvāko risinājumu - Raimonds Aleksejenko, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks.
  • un diskusija par to, kā radīt organizācijas kultūru valsts pārvaldē, kura sekmētu jaunu pieeju, metožu un darbības modeļu izmantošanu, lai darītu lietas citādi strauji mainīgos apstākļos.

Diskusijas domapmaiņā ar savu pieredzi dalījās:

Inita Pauloviča, Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos · Guna Paidere, Uzņēmumu reģistra vadītāja · Sanita Maurīte – Šmite, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Cilvēkresursu attīstības nodaļas vadītāja · Anda Krauze, risku pārvaldības un iekšējā audita eksperte.

Tiešsaistē kopā ar vairāk nekā 750 dalībniekiem no valsts pārvaldes dažādām projekta mērķa grupas iestādēm.

Videoieraksts

Mācību pasākums notika Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros

logo