Jaunumi Projekta aktualitātes

2020. gada 26. novembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju organizēja tiešsaistes konferenci “Digitālā piekļūstamība. Prakse. Piemēri”, lai veicinātu izpratni par tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamības nozīmīgumu cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem.

Tīmekļa piekļūstamība ir satura pieejamība plašākam personu ar invaliditāti lokam, vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar īslaicīgiem kustību vai funkcionalitātes traucējumiem. Vairāk nekā 9% sabiedrības ir dažāda veida invaliditāte – redzes, dzirdes, kustību, psihiskie vai uzvedības traucējumi. Savukārt 23% Latvijas iedzīvotāju ir virs darbspējas vecuma jeb seniori. Ieviešot digitālās piekļūstamības principus savas iestādes tīmekļvietnēs un piedāvātajā saturā, mēs nodrošinām iespēju netraucēti piekļūt saturam cilvēkiem, kuriem šī informāciju citkārt būtu nepieejama.

Konferencē valsts pārvaldes, nevalstiskā sektora un uzņēmējdarbības eksperti runāja gan par formālajām no Ministru kabineta noteikumiem izrietošajām prasībām, gan arī dalījās labās prakses piemēros, kādiem nozīmīgiem aspektiem ir jāpievērš uzmanība, lai vietnes saturs būtu piekļūstamas arī cilvēkiem ar redzes, dzirdes, kustību un funkcionāliem traucējumiem.

Konferences ieraksts

Konferences lektoru prezentācijas

Digitālo piekļūstamību aktualizē Eiropas parlamenta padomes direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību un 2020.gada 14.jūlija MK noteikumi nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”.


Konference organizēta Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

ESF logo