Valsts Administrācijas skola aicina uz pirmo valsts pārvaldes vadītāju praktisko konferenci “Vadītāju nākotnes izaicinājumi”, kas notiks 15. jūnijā.

Konferencē uzstāsies 15 lektori, no tiem divi viesi no Francijas un Zviedrijas, bet 13 lektori būs Latvijas publiskā un privātā sektora eksperti, kuru zināšanas, pieredze un atziņas sniegs noderīgas padomus arī Jūsu pārstāvētās iestādes darbības pilnveidošanai. Pasākuma valoda — latviešu un angļu valoda (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana). ​

att