Projekta aktualitātes

Jau otro gadu Ārlietu ministrijā ar Valsts administrācijas skolas projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” (projektu Nr.3.4.2.0/15/I/001 līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds) atbalstu organizētas mācības ar mērķi uzlabot diplomātu darbu saskarē un sadarbībā ar mazajiem un vidējiem uzņēmējiem Latvijā.

Š.g. 19. un 20. septembrī Rīgā un Liepājā norisinājās divu dienu mācības ar mērķi sniegt nepieciešamās kompetences Ārlietu ministrijas darbiniekiem, lai popularizētu Latviju kā pievilcīgu investīciju galamērķi un sekmētu starptautiskās atpazīstamības palielināšanu tieši uzņēmējvidei Latvijā, kurā mazie un vidējie komersanti, tāpat kā citur Eiropā veido lielu tautsaimniecības daļu, piedaloties gan iekšzemes kopprodukta radīšanā, gan nodarbinātībā.

Mācību ievadā diplomāti noklausījās Ilgtspējīga biznesa centra direktora, Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētā profesora Arņa Saukas lekciju “Ceļā uz produktīvu biznesa vidi: stāts par Latviju”.

Turpmākais pirmās mācību dienas tēmu loks akcentēja aktuālo darbam ar investoriem - prezentācijas par DDN (Data Driven Nation) konceptu, kas paredz datos balstītu sadarbību, un tā pirmajiem rezultātiem sniedza Ministru prezidenta padomnieks ekonomikas jautājumos Artis Grinbergs un uzņēmumu “Latvijas Valsts meži” un “Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvji, savukārt Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Līga Kļaviņa un Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa iepazīstināja diplomātus ar aktualitātēm Latvijas finanšu sistēmā, kam pēcpusdienā sekoja diskusija par tūrismu Latvijā, iepazīstoties ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) izstrādāto Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju.

Semināra dienu noslēdza saruna par Latvijas dizaina aktualitātēm un tā nākotnes eksporta attīstības iespējām.

Otrā mācību diena tika organizēta Liepājā, lai padziļinātu mācību dalībnieku izpratni par uzņēmējdarbības attīstību reģionos, uzzinot gan par problēmām ar kādām uzņēmumi saskaras, ienākot ārvalstu tirgos, gan analizējot veiksmīgu uzņēmumu pieredzi. 

Diplomātiem bija iespēja tikties ar komersantiem un iepazīties ar pozitīvajiem piemēriem investīciju piesaistē, apmeklējot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritorijā strādājošos uzņēmumus, kā arī Liepājas ostu un Karostas industriālo parku, tā iepazīstot uzņēmumus, kuriem būtu nepieciešama palīdzība ārvalstu tirgus apgūšanā.

Šogad mācībās Latvijā piedalījās 47 Ārlietu ministrijas darbinieki - diplomāti no 33 pasaules valstīm, mācību noslēgumā paužot atzinību par konkrēto mācību lietderību – jo gūts “skaidrs priekšstats par Latvijas ārējām ekonomiskām interesēm” un iepazītas “Latvijas uzņēmēju stiprās puses”.


att