Projekta aktualitātes
att

Š.g. 23. un 24. novembrī Valsts administrācijas skola rīkoja mācības Ārlietu ministrijas darbiniekiem – diplomātiem ekonomiskajos jautājumos ārvalstīs kompetenču pilnveidei Latvijas uzņēmumu eksportspējas veicināšanai.
 

Mācības rīkotas ar mērķi iepazīstināt diplomātus ar attīstības tendencēm uzņēmējdarbības vidē, tostarp jaunuzņēmumiem (start-up), jaunuzņēmumu ekonomiku un start-up komersantiem Latvijā to starptautiskās atpazīstamības palielināšanai ar diplomātisko pārstāvniecību tīkla atbalstu, konkurences veicināšanai ārvalstu tirgos.
Mācību pasākuma ietvaros apmeklēti arī vairāki jaunuzņēmumi, start-up uzņēmumu centrs TechHub Riga, elektronikas uzņēmums “Hansamatix” un 3D printēšanas uzņēmums “Baltic3D”.
Papildus tam mācību pasākumā Ārlietu ministrijas diplomāti iepazīstināti ar Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras darbu, kā arī gūts ieskats par to, kuros virzienos attīstāms Latvijas izglītības eksports.
Mācībās piedalījās 46 diplomāti, kuri pārstāv Latviju 34 pasaules valstīs.
Mācības tika organizētās Valsts administrācijas skolas projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros (projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds).


Logo