Jaunumi
cilvēks

Nesen kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir publicējusi Latvijas publiskās pārvaldes inovāciju ekosistēmas pārskatu.

Neskatoties uz to, ka inovāciju sistēma Latvijā vēl tikai veidojas un darāms vēl ir liels darbs, OECD ir atzinīgi novērtējusi līdz šim paveikto inovācijas sistēmas izveidē. Priecājamies, ka arī VAS darbs ir pamanīts un atzinīgi novērtēts, nodrošinot valsts pārvaldes darbiniekiem dažādus mācību kursus par dizaina domāšanu un eksperimentēšanas pētījumu metodi.

Šis inovāciju sistēmas pārskats ir ļoti nozīmīgs ieguldījums, lai labāk apzinātu esošo situāciju un spētu vēl mērķtiecīgāk strādāt pie tās uzlabošanas.

Inovācijas ir nepārtraukts attīstības ceļš un iespēja darīt vairāk, lai nodrošinātu, ka inovācija ir uzticama, konsekventa un stratēģiska Latvijas publiskās pārvaldes spēja sasniegt savus mērķus un vajadzības.

Pilns Latvijas publiskā sektora Inovāciju sistēmas pārskats