Jaunumi

Valsts administrācijas skola sadarbībā ar MetaCoach mācību centru aicina pieteikties mācībām zemākā un vidējā līmeņa vadītājiem par koučinga tehnikām un to izmantošanu darbā publiskajā pārvaldē. Mācību mērķis ir sniegt atbalstu vadītājiem viņu ikdienas darbā valsts un pašvaldību iestādēs, iepazīstinot un aicinot izmēģināt koučinga tehnikas plānošanai, mērķu un prioritāšu noteikšanai, atgriezeniskās saites sniegšanai, sadarbības veidošanai un komandas motivācijai, tādējādi attīstot un stiprinot gan individuālo, gan iestādes, gan arī publiskās pārvaldes efektivitāti.

Mācības ir organizētas piecos tematiskos moduļos un plānotas laikā no 2021.gada aprīļa līdz jūlijam. Mācības vadīs sertificēti MetaCoach mācību centra kouči un mācību vadītāji Joanna Kristīne Golubeva un Laila Snidzāne sadarbībā ar Valsts administrācijas skolas ekspertiem. Mācības paredzētas 12 cilvēku grupai.

Dalība mācībās ir bezmaksas, tā kā tās tiek īstenotas Erasmus+ projekta “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana publiskās pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Balstoties uz dalībnieku pieredzi šajās mācībās, plānots izveidot pastāvīgu Valsts administrācijas skolas mācību kursu par koučinga tehniku efektīvu pielietojumu publiskajā pārvaldē. 

Pieteikties aicināti:

 • zemākā un vidēja līmeņa vadītāji, kuri strādā publiskajā pārvaldē vadītāja amatā vismaz 1 gadu,
 • vadītāji publiskajā pārvaldē, kuri vada struktūrvienību vai projektu (ar vismaz 3 cilvēku komandu),
 • vadītāji, kuriem nav padziļinātu zināšanu par koučinga tehnikām, bet ir vēlme tās apgūt,
 • vadītāji, kuri vēlas attīstīt līderības un efektīvas vadības prasmes,
 • vadītāji, kuri ir motivēti mācībās iegūtās zināšanas nodot tālāk. Saņemot papildu atbalstu un mācības, interesentiem būs iespējams kļūt par Valsts administrācijas skolas mācību kursa vadītājiem,
 • vadītāji, kurus ir nominējusi vadība vai kuri ir saņēmuši sava vadītāja atbalstu līdzdalībai mācībās un saredz to kā kopīgu iestādes vajadzību.

Lai pieteiktos dalībai mācībās, interesentiem līdz 16.aprīlim jāaizpilda īsa pieteikšanās anketa šajā saitē: https://ej.uz/koucingatehnikas. Dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti dalībniekiem līdz 21.aprīlim. Vērtējot interesentu pieteikumus dalībai mācībās, vislielākā uzmanība tiks pievērsta dalībnieku motivācijai un plānotajiem ieguvumiem no mācībām, tāpat arī tiks ņemta vērā atbilstība sagaidāmajam mācību dalībnieka profilam (darba stāžs, komanda, nav padziļinātu zināšanu u.c.), motivācija iegūtās zināšanas nodot tālāk un iespējas piedalīties mācībās norādītajos datumos.

Mācību moduļu tēmas un plānotie datumi:

 • 1.modulis: Ievads koučinga tehniku izmantošanā, koučinga process pēc GROW modeļa.

23.aprīlis, 9:00 - 15:00

 • 2.modulis: Konstruktīva atgriezeniskā saite, nosacījumi un rīki tās veiksmīgai īstenošanai.

7.maijs, 09:00 - 13:30

 • 3.modulis: Mērķtiecīgas klausīšanās un jautājumu uzdošanas tehnikas.

21.maijs, 09:00 – 13:30

 • 4.modulis: Koučinga rīki komandas motivācijai.

4.jūnijs,  9:00 - 15:00

 • 5.modulis: Prioritāšu noteikšana un sistēmiska pieeja attīstībai.  

18.jūnijs, 9:00 - 15:00

Papildus mācību moduļu tēmu apgūšanai dalībniekiem būs jāparedz laiks praktiskai zināšanu par dažādām koučinga tehnikām izmēģināšanai savā darba vietā, kā arī laiks pāru un grupas refleksijai par mācīšanās un izmēģināšanas laikā gūtajām atziņām un novērojumiem. Mācības notiks attālināti līdz valsts pasludinātā ārkārtas stāvokļa vai citu ierobežojumu atcelšanai, kā arī ņemot vērā dalībnieku vēlmes par mācību norises formu.

Mācību moduļu tēmas izvēlētas, balstoties uz iepriekšējas izpētes rezultātiem – aptauju par aktuālām mācīšanās vajadzībām Latvijas publiskajā pārvaldē.

Mācības tiek īstenotas Erasmus+ projekta “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana publiskās pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” (Coaching Techniques For The Public Sector As A Tool To Improvement Of The Public Services; Nr. 2020-1-LV01-KA202-077571) ietvaros. Projektu īsteno Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Latvijas mācību centru “MetaCoach”, Polijas publiskās administrācijas skolu (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - KSAP) un Grieķijas privāto bezpeļņas organizāciju “Society in Progress” (SIP).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts administrācijas skolas pārstāvjiem: