Jaunumi
Stilizēts attēls ar diviem melniem puzle gabaliņiem uz debess fona

2024.gadā Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta* ietvaros tiek uzsākts mācību vebināru cikls par godprātības tematiku, lai plašu auditoriju informētu un atgādinātu tai par tēmas nozīmīgumu. Godprātības principi ir īpaši svarīgi, jo tie veicina cilvēku uzticību iestādēm, efektivitāti un valsts kopējo labumu. Mācību vebināros tiks apskatītas šādas tēmas:

·         korupcijas un interešu konflikta risku vadība

·         vērtībās balstītas kultūras veidošana valsts pārvaldē

·         organizācijas kultūras attīstība

·         interešu konflikta novēršana u.c.

Janvārī tika īstenoti pirmie divi vebināri, kuros mācību dalībnieki ieguva informāciju par dāvanu pieņemšanas ierobežojumiem IKNL** izpratnē un amatu savienošanas noteikumiem IKNL izpratnē. Ņemot vērā daudzos mācību dalībnieku jautājumus vebināru laikā, interešu konflikta novēršanas tēma publiskās pārvaldes darbiniekiem ir ļoti aktuāla, tomēr ne līdz galam skaidra, tādēļ šādi mācību pasākumi ir ļoti lietderīgi. Pirmajos divos vebināros kopā piedalījās vairāk nekā 3000 publiskās pārvaldes darbinieku.

* Projekts Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība”

 

**Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

Projekta logo