Projekta aktualitātes
att

ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K Projekts) ietvaros tika veikta valsts pārvaldes institūciju nodarbināto aptauja par ieguvumiem no mācībām un citiem pasākumiem, kas tika īstenoti K Projekta ietvaros.


ESF projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att