Projekta aktualitātes

Valsts administrācijas skola šī gada 4. novembrī ekspertu diskusija “Moderno tehnoloģiju jēgpilna lietošana mūsdienīgā mācību procesa pilnveidei”. Eksperti diskutēja par mūsdienu tendencēm un aktuālajiem izaicinājumiem mācību nodrošināšanā.

Pieaugošā tehnoloģiju nozīme mūsdienās un Covid-19 ietekme, paātrinājusi nepieciešamību integrēt dažādus tehnoloģiskus risinājumus mācību nodrošināšanai, gan mainījusi mācīšanās tendences – mācībām jābūt ļoti mērķtiecīgām, viegli piekļūstamām un elastīgām ikvienam interesentam.

Diskusiju veidoja trīs sarunu bloki.

Pirmajā diskusijas daļā Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore, Jeļena Muhina, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, un Jānis Grēviņš, Rīgas Biznesa skolas direktors, dalījās pieredzē par galvenajiem Covid-19 pandēmijas radītajiem izaicinājumiem un iespējām mācību nodrošināšanā.

Vlada Hmeļevska, klavierskolotāja un Latvijas Neredzīgo biedrības centrālās valdes locekle, Ieva Veidemane, Accenture Pakalpojumu mārketinga vadītāja un pasniedzēja, un Vita Valdmane, Valsts administrācijas skolas pasniedzēja un studente, diskusijas otrajā daļā pievērsās jautājumiem par mācību piekļūstamību.

Savukārt diskusijas noslēdzošajā daļā Līga Griķe, Valsts administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmas administratore, un Līga Matveja-Vlasova, SIA “Datorzinību centrs” Izglītības produktu attīstības vadītāja, informēja par dažādiem tehnoloģiskiem risinājumiem mācību procesa organizēšanai.

Diskusiju moderēja Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta valdes locekle Dace Helmane.

Diskusija tika rīkota Valsts administrācijas skolas īstenotā Erasmus+ programmas finansētā stratēģiskās sadarbības inovatīvā projekta "Digitālie risinājumi  kā atbalsts pasniedzējiem un mācību vadītājiem – DIGISOL” ietvaros.