Kursi
dators

Mācību pārvaldības sistēma ir izstrādāta ar mērķi nodrošināt efektīvu Valsts administrācijas skolas pamata funkciju procesu atbalstu, nodrošinot vienotu elektronisku vidi mācību procesu plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā.

Turpmāk apskatīt kursu katalogu un pieteikties kursiem varēs VAS Mācību pārvaldības sistēmā

VAS MPS mērķi
  • Komunikācijas uzlabošana ar mācību dalībniekiem, iestāžu koordinatoriem un pasniedzējiem, kas turpmāk no sistēmas saņems automātiski atgādinājumus, uzaicinājumus uz mācībām un citus svarīgus paziņojumus.
  • Nepieciešamo mācību pārvaldības resursu efektīvs izlietojums, manuāli veicamo darbību automatizācija, izvairīšanās no datu vairākkārtīgas ievades.
  • ES fondu projektu mācību īstenošanas administrēšana, uzraudzība un nepieciešamo atskaišu sagatavošana.
VAS MPS priekšrocības
  • Mācību dalībnieki savā lietotāja profilā ērti var sekot līdzi gan notikušajiem, gan plānotajiem kursiem; vienuviet redzēt visus saņemtos sertifikātus, kā arī brīvi piekļūt mācību materiāliem.
  • Iestāžu koordinatoriem ir pieejama ērta un optimizēta dalībnieku pieteikšana mācību kursiem, ļaujot nepieciešamo informāciju par dalībniekiem ievadīt tikai vienu reizi, tādējādi arī ieekonomējot iestāžu koordinatoru laiku.
  • Gan privātpersonas, gan iestāžu darbinieki varēs daudz ātrāk un ērtāk pieteikties mācībām, izmantojot mācību katalogu.
  • VAS darbinieku mācību koordinēšanas darba optimizācija un automatizācija.
Noskaties, lai labāk orientētos!