Projekta aktualitātes

att23. un 24. janvārī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Interpolu, itāļu Karabinieru dienestu, UNESCO, UNODC, UNIDROIT u.c. institūcijām organizē mācību semināru “Starptautisks mācību seminārs par ēnu ekonomikas izpausmēm kultūras priekšmetu aprites jomā”.
 
Semināra ietvaros ir plānotas vairākas tematiskās sesijas – apskats par kultūras priekšmetu nelikumīgu apgrozību un kultūras priekšmetu viltojumiem; aktuālās tendences kultūras priekšmetu nelegālajā tirgū un to nelikumīga tirdzniecība internetā; kultūras preču tirgus monitorings; pievienošanās UNESCO 1970. gada un UNIDROIT 1995. gada konvencijām un to ieviešanas aspekti; organizētās noziedzības apkarošana kultūras priekšmetu nelikumīgas aprites kontekstā; arheoloģisko senvietu un citu kultūras objektu aizsardzība. Notiks arī paneļdiskusija par noziedzības apkarošanu, kultūras mantojuma aizsardzību un ēnu ekonomikas mazināšanu, kā arī būs praktisku gadījumu analīze.
 
Semināra organizēšana ir t.sk. saistīta ar paredzamo Latvijas pievienošanos UNESCO 1970. gada un UNIDROIT 1995. gada konvencijai.
 
Pasākuma programma
 
Seminārs tiek rīkots ESF līdzfinansētā projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

att.