Jaunumi
foto

/18.05.2016/


Š.g. 16. - 17.maijā Valsts administrācijas skolā norisinājās Latvijas Nacionālā arhīva darbinieku mācības par elektroniskajiem dokumentiem un to arhivēšanu.

Mācību kursu sagatavoja un vadīja Kuldars Āas (Kuldar Aas) un Tarvo Kārbergs (Tarvo Kärberg), augsti kvalificēti eksperti dokumentu pieņemšanā, saglabāšanā un sagatavošanā arhivēšanai no Igaunijas. Ekspertu stāstījumu auditorijai palīdzēja izprast Gatis Karlsons, dokumentu pārvaldības eksperts ar ievērojamu pieredzi pasniedzēja darbā. 

Pasniedzēju profesionalitāti mācību dalībnieki novērtējuši ar augstāko novērtējumu "izcili". Būtiskākie mācību dalībnieku ieguvumi - paplašinātas zināšanas par elektronisko dokumentu saglabāšanu, iespēja salīdzināt savu darbu ar Igaunijas kolēģu praksi, kā arī jauni fakti un izpratne par digitālās arhivēšanas ieguvumiem.

Aizvien vairāk pārvaldības procesos un komersantu informācijas apritē tiek izmantoti elektroniskie dokumenti. Elektronisko dokumentu arhivēšana ir komplicēts procesu kopums. Par elektronisko dokumentu pārvaldību un arhivēšanu Latvijas Nacionālais arhīvs gadā saņem vairākus simtus konsultāciju pieprasījumus, bet Latvijas speciālistu zināšanas par elektronisko dokumentu arhivēšanu nav pilnīgas, tādēļ tiks rīkotas papildu mācību aktivitātes.

Informējam, ka šis mācību kurss norisinājās Valsts administrācijas skolas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

att