Projekta aktualitātes

att2020.gada 28. februārī Valsts administrācijas skolā norisinājās lekcija “Patiesā labuma guvēja noteikšana”, kuru pasniedza Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis.

Lekcijā tika aplūkotas šādas tēmas:

  • Patiesā labuma guvēja noskaidrošana, tā nozīme un elementi
  • Ticamības pārbaude, kontrole, intereses
  • Patiesā labuma guvēja noteikšanas kritēriju un pārbaudes gaita.

 
Lekcija tika organizēta ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (Projekts) ietvaros.
 
Mācību pasākuma īstenošana ir veiksmīgas Projekta sadarbības rezultāts gan ar Finanšu izlūkošanas dienestu, gan ar Tiesu administrācijas īstenoto ESF projektu “Justīcija attīstībai”. Organizētā lekcija ir vien sākums turpmākām mācību aktivitātēm sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu, turklāt, jāatzīmē, ka mācību pasākums ir viens no būtiskiem soļiem vairāku politikas plānošanas dokumentu prasību izpildē.

Lekcijā kopā piedalījās 44 dalībnieki no Latvijas valsts pārvaldes institūcijām, t.sk. tiesību aizsardzības iestādēm, prokuratūras un tiesām.


Pasākums finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att