Projekta logo

Pirmssvētku laikā Valsts administrācijas skolā notika kompetenču izstrādes darba grupu pieredzes apmaiņas forums - praktikums “Kompetenču modeļi: ceļvedis uz izcilību un attīstību”. Pasākumā tika prezentēti darba grupu rezultāti, kas sasniegti 2023. gadā, strādājot pie nepieciešamo kompetenču noteikšanas vairākās kritiski svarīgās jomās publiskajā pārvaldē.

Šīs jomas ietver:

  1. Cilvēkresursu vadība
  2. Valsts pārvaldes pamatkompetences
  3. Politikas plānošana un īstenošana
  4. Inovāciju un pārmaiņu vadība
  5. Juridiskās funkcijas
  6. Godprātība

Darbs pie publiskajā pārvaldē nepieciešamo kompetenču modeļu izstrādes turpināsies, veidojot mērķtiecīgu mācīšanās un attīstības sistēmu. 

Agita Kalviņa, Valsts administrācijas skolas direktore, uzsvēra: Mērķis ir identificēt kompetences, kas palīdzēs publiskajā sektorā ne tikai reaģēt uz pagātnes izaicinājumiem, bet arī domāt par nākotnes vajadzībām, veidojot kompetentu un godprātīgu publisko pārvaldi.

Izstrādātie kompetenču modeļi un mācīšanās sistēmas izveide palīdzēs publiskās pārvaldes darbiniekiem virzīt savu attīstību, zinot, kādas zināšanas un prasmes no viņiem tiek sagaidītas.

Kompetenču izstrāde un mācīšanās un attīstības sistēmas izveide notiek ES AF projektā Nr.6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās un kapacitātes stiprināšana” un Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība”.