Projekta aktualitātes

att2019.gada 9.-10. un 12.-13. decembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar ASV vēstniecību Rīgā, ASV Federālo prokuratūru un Federālo izmeklēšanas biroju īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Kibernoziegumi un elektroniskie pierādījumi”. Pasākumā analizēja jautājumus un diskutēja par kibernoziegumiem, elektroniskajiem pierādījumiem un savstarpējo tiesisko palīdzību kiberlaikmetā.

Pasākuma mērķis bija nacionālā un starptautiskā līmenī uzlabot sadarbību starp izmeklētājiem un prokuroriem kibernoziegumu atklāšanā, kā arī paaugstināt Latvijas tiesību aizsardzības un prokuratūras institūciju darbinieku zināšanas par kriptovalūtu, kibernoziegumu izmeklēšanas metodēm, un starptautisko informācijas apmaiņu. Pasākuma 2.daļu atklāja ASV vēstniecības Latvijā vēstnieka vietnieks Pols Polītiss (Paul Poletes). Savukārt pasākuma abas daļas vadīja profesionāļi – ASV federālie prokurori un  Federālā izmeklēšanas biroja pārstāvis. Pasākums tika organizēts 2 grupām: darbiniekiem ar salīdzinoši mazāku un, attiecīgi, lielāku pieredzi semināra jautājumos.
 
Tēmas bija sadalītas vairākos blokos:

  • Policijas/ prokuratūras sadarbības un informācijas apmaiņa;
  • Gadījumu izpēte saistībā ar kiber- un elektroniskajiem pierādījumiem;
  • Digitālās un kiberizmeklēšanas metožu pārskats un gadījumu piemēri;
  • Kriptovalūta;
  • Prokuroru ieskats izmeklēšanas tehnikās;
  • Sociālie mediji, tiešsaistes komunikācija un izmeklēšana;
  • Savstarpējā tiesiskā palīdzība.

Seminārā kopā piedalījās ap 120 dalībniekiem no Latvijas valsts pārvaldes institūcijām.


Pasākums tika līdzfinansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att