Projekta aktualitātes
rokas ar rokudzelžiem

2021. gada 29.-30. jūnijā norisinājās "Baltijas reģionālais seminārs par noziedzīgi iegūtas mantas atgūšanu". Seminārs tika īstenots sadarbojoties, Valsts administrācijas skolai un Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai.

Ar šo pasākumu tika uzsākts pirmais šāda veida seminārs par noziedzīgi iegūtas mantas atgūšanu. Mantas atgūšana nosaka būtisku lomu krimināltiesību piemērošanā un nodrošināšanā, ka "noziedzība neatmaksājas". Šajā pasākumā tika sniegts ieskats tādās tēmās kā noziedzīgi iegūtas mantas noteikšana, izsekošana un konfiscēšana, kā arī tika aplūkotas iespējas turpmākai starpvalstu sadarbības uzlabošanai.

Seminārā piedalījās eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Amerikas Savienotajām Valstīm. No Latvijas puses prezentāciju sniedza pārstāvis no Latvijas Republikas prokuratūras.

Pasākumā tika apskatītas šādas tēmas:

  • Komercnoslēpuma ļaunprātīga izmantošana un mantas apslēpšanas tehnikas
  • Stratēģiskā plānošana pirms mantas aresta veikšanas
  • Pārskats par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas sistēmu Latvijā
  • Izaicinājumi mantas atgūšanas izmeklēšanai Igaunijā
  • Pārskats par mantas atgūšanu Lietuvā.
  • Starptautiskā sadarbība mantas atgūšanas izmeklēšanas procesā
  • Mantas atgūšana no izmeklētāja perspektīvas.

Seminārā piedalījās aptuveni 69 dalībnieki, no kuriem ap 30 bija Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, ministriju un Latvijas Republikas prokuratūras pārstāvji.


Seminārs tika īstenots ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros.

logo