Jaunumi
Dalībnieki auditorijā

Šī gada 22. maijā Valsts administrācijas skolā norisinājās pirmais valsts kapitālsabiedrību HR tīklošanās pasākums, kurā pulcējās personāla vadības profesionāļi no dažādām organizācijām. Šis pasākums bija īpašs ne tikai ar savu pozitīvo enerģiju, bet arī ar dalībnieku vēlmi dalīties pieredzē un radīt jaunus risinājumus personāla attīstības jautājumos.

Pasākumu atklāja VAS direktore Agita Kalviņa, iepazīstinot ar VAS aktualitātēm un tendencēm publiskās pārvaldes darbinieku nepieciešamo un pieprasīto kompetenču attīstībā. Praktiskajā daļā dalībnieki varēja izpētīt savu profesionālās personības tipu, kas palīdzēja izprast viņu darba stilu un efektivitāti.  

Diena turpinājās ar vērtīgu diskusiju, kurā tika aktualizētas svarīgas tēmas, piemēram, darbinieku motivācija mācīties un attīstīties, digitālo prasmju attīstība, jauno vadītāju kompetenču attīstība, dizaina domāšanas ieviešana darba procesos, spēļošanas elementu veicināšana mācībās, kā arī iekšējās komunikācijas efektivitāte kolektīvā. Dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, daloties savā pieredzē un idejās, kas jau ir īstenotas viņu organizācijās.

Noslēguma pārdomas un turpmākās iespējas.

Noslēgumā visi dalībnieki bija vienisprātis — šāds tīklošanās pasākums ir bijis ārkārtīgi vērtīgs. Tas ne tikai veicināja jaunu kontaktu izveidi un sadarbības iespēju meklēšanu, bet arī sniedza iedvesmu un jaunas idejas, kas palīdzēs veidot efektīvāku un radošāku personāla vadību nākotnē.

Mēs ceram, ka šis ir tikai sākums un ka nākotnē šādi pasākumi kļūs par tradīciju, kas stiprinās valsts kapitālsabiedrību HR kopienu un veicinās kopīgu mērķu sasniegšanu.

Paldies ikvienam par dalību un vērtīgo pieredzes dalīšanos! Ar jūsu atbalstu mēs kopā veidojam stiprāku un vienotāku personāla vadības tīklu. Uz drīzu tikšanos nākamajos pasākumos!