Projekta aktualitātes
att

2020.gada 21.oktobrī Latvijas institūciju darbinieki piedalījās tiešsaistes mācību seminārā saistībā ar Krimināllikuma 195.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma novēršanu un apkarošanu. Semināru organizēja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Uzņēmumu reģistru, Finanšu izlūkošanas dienestu, Prokuratūru un Finanšu nozares asociāciju.

Institūciju un organizāciju pārstāvji – jomas profesionāļi sniedza informāciju par šādām tēmām:

  • Patieso labuma guvēju atklāšanas process kredītiestādēs un sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm;
  • Patieso labuma guvēju reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;
  • Krimināllikuma 195.1 pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas pieredze, taktika un problemātika;
  • Patieso labuma guvēju noskaidrošana NILLTPFN likuma izpratnē;
  • Krimināllikuma 1951.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas un pierādīšanas problemātika.

Semināra tēma raisīja plašu atsaucību no dalībnieku puses, kā arī visa semināra laikā izvērtās plašas diskusijas par dažādiem juridiskiem, organizatoriskiem ar starpinstitūciju sadarbību saistītiem u.c. aspektiem.
 
Pasākumā kopumā piedalījās ap 130 Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, kontrolējošo iestāžu, Prokuratūras, Finanšu izlūkošanas dienesta un tiesas darbiniekiem.


Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att