Projekta aktualitātes

Ar vērienīgām uzrunām un diskusijām noslēgusies Valsts administrācijas skolas 2022.gada 8., 9.jūnijā organizētā konference “Pārmaiņu paātrinājums”.

Tās ietvaros tika iezīmētas nākamo piecu gadu tendences mācīšanās organizēšanā un valsts pārvaldes nodarbināto attīstībā, diskutēts par paveikto un gūtajām mācībām, īstenojot Eiropas Sociālo fondu projektus: "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" (Nr.3.4.2.0/15/I/001) un "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" (Nr.3.4.2.0./15/I/002).

Konference kopā pulcēja vairāk kā 450 dalībnieku klātienē un tiešsaistē.

Konferenci atklāja Jānis Citskovskis Valsts kancelejas direktors, uzsverot mācīšanās nozīmi nepārtrauktu pārmaiņu pasaulē. Baiba Braže NATO ģenerālsekretāra vietniece Publiskās diplomātijas jautājumos un Jānis Sārts NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors, iezīmējot globālās tendences un iezīmējot jautājumu, kā būt gataviem dzīvot jaunā pasaulē, kā būt gataviem pārējai no miera situācijas un krīzes situācijām.

Baiba Braže
Jānis Sārts

Dažas atziņas no atklāšanas:

“Uztvert nopietni mācības un izspēlēt dažāda līmeņa scenārijus krīzes situācijām. Tas patiešām palīdz. Mācības nozīmē apzināti un ļoti praktiski izvērtēt iegūtās atziņas un pēc tam tās īstenot praksē. Nepazaudēt to, kas jādara katram individuāli un organizācijas līmenī.” Baiba Braže

“Ir sācies jauns laikmets. Tāda pasaule, kādā esam dzīvojuši pēdējos 30 gadus, ir beigusies. Notiek sistēmu cīņa - cīņa starp demokrātiskām un autoritārām sistēmām. Tehnoloģiskā attīstība sper milzu soļus. Tehnoloģijas maina, ko mēs varam vai nevaram. Mēs dzīvojam laikā, kurā tehnoloģijas attīstība ir konstanta un pastāvīga – kā ceļojam, iepērkamies un mijiedrabojamies ar valsts pārvaldi. Tas nozīmē -  temps, kādā valsts pārvalde reaģē, adaptējas, ir ārkārtīgi svarīgs. Lēmuma pieņemšanas temps valsts pārvaldē ir jāpaātrina.” Jānis Sārts

“Mūsu visu lielais uzdevums ir vairot tautas labklājību, to mēs varam paveikt ar gudras, efektīvas un vērtībās balstītas valsts pārvaldes palīdzību. Stāsts nav tikai par to, ka mācās valsts pārvalde, mācās visas organizācijas. Mums ir daudz izaicinājumu nākamajā periodā, un es ceru, ka mēs spēsim ieviest mācīšanās kultūru, un katrs no mums iegūs pozitīvo ieradumu mācīties, dalīties ar zināšanām un veidot labāku valsti un valsts pārvaldi.” Jānis Citskovskis

Turpmākajos rakstos - par realizētajām pārmaiņām valsts pārvaldē. Par to, kā mācīšanās rosinājusi un palīdzējusi šīs pārmaiņas īstenot, kā arī par to, kā mainījusies mācīšanās loma organizācijas ikdienas procesos.

Konferences materiāli: https://vas.stasti.lv/


Konference organizēta un finansēta ESF projektu “Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā ietvaros