Jaunumi

Turpinām atskatīties uz VAS konferences “Pārmaiņu paātrinājums” vērtīgajām ekspertu uzrunām un atziņām. Šoreiz 2.sērijā – Dizaina domāšana un LEAN – efektīvs un strukturēts veids, kā vadīt procesus valsts pārvaldē.

Ilze Saleniece, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece konferencē sniedza atbildes uz jautājumu: “Kā risināt problēmas, kurām nav uzrakstītas vadlīnijas, kurās ir daudz iesaistīto pušu un par kurām ir daudz un atšķirīgu viedokļu.”

Dizaina domāšana ir radošs veids, kā risināt kompleksas problēmas, veidojot produktīvas partnerības, kurās iesaistītās puses, reizēm ar pilnīgi pretējiem viedokļiem, fokusējas uz kopīgu darbu, lai atrisinātu problēmas. Mērķis ir radīt risinājumus, kas atbilst realitātei, kurā dzīvo valsts pārvaldes politiku un pakalpojumu lietotāji. Dizaina domāšanas pamatos ir datos balstīti risinājumi, tādējādi tiek analīzets konteksts, lietotājs, ņemti vērā kvantitatīvie dati un izmantotas kvalitatīvās un etnogrāfiskās analīzes motedes. Dizaina domāšanā atgriezeniskā saite ar lietotāju notiek politiku un pakalpojumu izstrādes un ieviešanas brīdī.

Darbinieki, kas ienāk valsts pārvaldē sagaida, ka darba process tiek organizēts izmantojot dizaina domāšanas, LEAN un AGILE metodes. Kritērijs, kas ir mūsdienīga darba vide patiesībā ir mainījies”.

Ilze Saleniece

Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks akcentē, ka gan LEAN, gan dizaina domāšana ir absolūti nepieciešami, ja vēlamies palielināt efektivitāti un ieviest inovācijas valsts pārvaldē.

Ekonomikas ministrija 2016.gadā saprata, ka ir nepieciešamas izmaiņas tautsaimniecībā, lai izkļūtu no vidējo ienākumu slazda. Bija nepieciešamas jaunas inovācijas politikas instrumentos. Bija skaidrs, ka vienkārši, palielinot darāmo darbu apjomu, rezultātus nevarēs sasniegt. Palielināt efektīvāti ar vecām darba metodēm nevar.

LEAN ir domāšanas veids. LEAN procesos viss atrodas savās vietās un ir intitutīvi ērts lietotājam.

LEAN ir arī nepārtrauktu problēmu medības, meklējam neefektivitātes un samazinām procesos liekās lietas un zudumus. Un ne mazāk svarīgs ir fakts, ka LEAN problēmas risina tur, kur tās notiek.

“LEAN ieviešana bez kultūras izmaiņām, bez misijas, vīzijas un vērtībām un nevis tikai uzrakstīšana, bet ieviešana, garantēti nestrādā.”

Raimonds Lapiņš

Par Ekonomikas ministrijas LEAN ieviešanas pieredzi un dizaina domāšanas īstenošanas iespējām publiskajā pārvaldē varat uzzināt konferences mājas lapā: https://vas.stasti.lv/  

Atgādinām, ka 2022. gada 8. un 9.jūnijā notika Valsts administrācijas skolas konference “Pārmaiņu paātrinājums”, kuras ietvaros tika iezīmētas nākamo piecu gadu tendences mācīšanās organizēšanā un valsts pārvaldes nodarbināto attīstībā, tika diskutēts par paveikto un gūtajām mācībām, īstenojot Eiropas Sociālo fondu projektus: "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" (Nr.3.4.2.0/15/I/001) un "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" (Nr.3.4.2.0./15/I/002).


Konference organizēta un finansēta ESF projektu “Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā ietvaros

ESF logo