Jaunumi
Korupcijas un interešu konflikta risku vadība (praktiskā pieredze un ieteikumi)
Projekta logo

Š.g. martā vairāk nekā 1700 valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki piedalījās vebinārā par korupcijas un interešu konflikta risku vadību.

Vebināra dalībnieki ieguva zināšanas, kā praksē īstenot Ministru kabineta noteikumos Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadlīnijās noteikto.

Vebināra lektors, kuram ir 20 gadu darba pieredze valsts un korporatīvās drošības jomās, sniedza dalībniekiem informāciju par šādām tēmām:

 • Vispārējā risku vadības politika organizācijā
 • Ieteikumi efektīvas pretkorupcijas iekšējās kontroles sistēmas izveidei
 • Darbs ar risku reģistru.
 • Korupcijas riskam pakļauto funkciju definēšana
 • Reputācijas pārbaudes process
 • Risku vadība iepirkumos
 • Padziļinātie drošības auditi
 • Iekšējās kontroles procedūras
 • Rekomendācijas labai pārvaldībai u.c.

Dažas dalībnieku atsauksmes par vebināru:

 • “Sniegti praktiski risinājumi par korupcijas un interešu konflikta risku vadību, ieteikumi, kā efektīvi identificēt, novērtēt un vadīt riskus, kā izvēlēties un pielietot efektīvas kontroles procedūras un tehniskos risinājumus”.
 • “Ieguvu zināšanas par personāla atlases principiem (pārbaude, filtrēšana), izslēdzot interešu konflikta riskus”.
 • “Tika iegūti skaidrojumi par tiesību normu piemērošanu, kas reglamentē korupcijas un interešu konflikta jomu. Būtiska ir dalīšanās pieredzē - kā to īstenot praktiski, kas ir ļoti vērtīgi”.
 • “Ieguvu daudz vērtīgu materiālu savam darbam, derīgi ieteikumi pretkorupcijas un IK kontroles sistēmas izveidei, uzskaitītas riska mazināšanas un kontroles procesa aktivitātes, pakļauto funkciju definēšana, kā lektoram izskatās korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums, analizēju viņa dotās kontroles procedūras sava darba griezumā, augsti novērtēju iepirkumu procesa organizēšanai un labai pārvaldībai lektora sniegtās rekomendācijas. Pateicos lektoram par pasniegšanas stilu – nosvērts, mierīgs, bet tajā pašā laikā uzmanību noturošs!”
 • “Ļoti noderīgas idejas, ko var pielietot darbā, piemēram, iekšējās aptaujas darbiniekiem, kam ir "sensitīvie" amati kā kontroles mehānisms”

Pasākums tika īstenots ES Atveseļošanas fonda projekta Nr.6.3.1.1.i.0/1/22/I/VK/001 “Atvērtas, caurskatāmas, godprātīgas un atbildīgas publiskās pārvaldes attīstība” ietvaros